Υπηρεσίες

Τι προσφέρουμε

     Προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 •        Ηλεκτρονικά καταστήματα eshops
 •        Εταιρικές ιστοσελίδες
 •        Προσωπικές ιστοσελίδες
 •        Blogs
 •        Portals
 •        Social Media Marketing
 •        Επαγγελματικές σελίδες σε FaceBook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest
 •        Internet Marketing
 •        Internet Strategy
 •        Search Engine Marketing
 •        Μετρήσεις και στατιστικά για τις εκστρατείες διαφήμισης

Επειδή οι ανάγκες του κάθε project είναι διαφορετικές, επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε μαζί τη σελίδα που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες, και το στρατηγικό σχέδιο που βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα στην επιχείρηση σας.